Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

डेनमार्कको प्रबेशाज्ञाका लागि आवेदन दिई डेनमार्कको राजदूतावासमा नेपाली नागरिकहरुले छुटाएका राहदानी र नागरिक्ताको विवरण