Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

NS/ISO 9001:2015 प्रमाणिकृत नेपालको पहिलो सरकारी निकाय

Passport Application Form – Guidelines

  • राहदानी फारम डाऊनलोड गर्नुहोस ।
  • Adobe Acrobat बाट फारम Open गर्नुहोस, कम्प्युटरमा Adobe Acrobat install नभएको खण्डमा डाऊनलोड गरेर install गर्नुहोस ।
  • फारम Open भएपछि भरेर प्रिन्ट गर्नुहोस ।

 

         image002

         image004

  • प्रिन्ट कमाण्ड दिएपछि प्रिन्ट बक्स आउंछ ।
  • A4 size paper मात्र प्रयोग गर्नुहोस ।

 

        a4paper

  • प्रिन्टरको properties बटनमा क्लिक गरेर printer options निकाल्नुहोस, यो option प्रिन्टर अनुसार फरक हुन सक्छ तर हरेकमा “paper option” हुन्छ त्यसमा “A4” छान्नु पर्दछ । paper
  • Paper Size मा गएर “A4” छान्नुहोस । print
  • OK छान्नुहोस ।
  • Page Scaling मा ” None” छान्नुहोस । final-print
  • तपाइले भर्नु भएको फारम प्रिन्ट गर्नको लागि OK मा क्लिक गर्नुहोस ।

 

 

hacklink wordpress free themes meme büyültme hacklink satış e sigara hacklink al
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,