Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

एमआरपीका लागि भिड नगरौँ, अब ई-पासपोर्ट नै लिऔँ