Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

पारदर्शी, अनुमानयोग्य, भरपर्दो र सेवाग्राहीमुखी सेवाको निरन्तरताका लागि यस विभागले सन् २०१७ जुलाई १ देखि प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको NS/ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र सन् २०२३ जुलाई ९ सम्मका लागि पुर्नप्रमाणीकरण गर्न सफल भएको सहर्ष जानकारी गराउदछौँ।