Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

“हास्यास्पद नियम : पासपोर्ट बनाउन कपालमा जुत्ताको कालो पालिस” शिर्षक बारेमा प्रेस बिज्ञप्ति