Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"
March 22, 2020Read More
March 18, 2020Read More
March 4, 2020Read More
March 2, 2020Read More
November 7, 2019Read More
नयाँ दिल्ली स्थित क्यानेडियन राजदूतावासमा भिसाका लागि निवेदन दिएर राहदानी फिर्ता नालिएका राहदानी बाहकहरुलाई सूचना
नयाँ दिल्ली स्थित क्यानेडियन राजदूतावासमा भिसाका लागि निवेदन दिएर राहदानी फिर्ता नालिएका निम्न राहदानी बाहकहरुले राहदानी लिनका लागि राहदानी विभागमा सम्पर्क गर्नु होला : S.n. FULL NAME Address 1 PIM LAL PUN MAGAR JUMRIKANDHA – 6, PYUTHAN 2 ASHOK SHRESTHA RANICHURI – 7, SINDHULI 3 KRISHNA KUMAR MADHESHA – 3, SUNSARI 4 BUDHI BAHADUR SEMJONG […]
November 5, 2019Read More
September 26, 2019Read More
August 27, 2019Read More
July 21, 2019Read More
June 23, 2019Read More