Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"
राहदानी संग्रहालय स्थापना सम्बन्धी सूचना
मिति : २०७८/०३/०८ राहदानी संग्रहालय स्थापना सम्बन्धी सूचना राहदानी संग्रहालयको स्थापनाको लागि राहदानी विभागले संग्रहालयमा राख्न पुराना तथा ऐतिहासिक राहदानीहरु एवम् राहदानी सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेज, लेख तथा रचना आदि संकलन गर्ने कार्य शुरु गरिरहेको छ। अतः इच्छुक महानुभावहरुमा आफू वा आफ्नो घर परिवारमा रहेको संग्रहणीय राहदानी वा विदेशमा यात्रा गर्नको लागि जारी गरिएका कागजात, लेख, […]
June 21, 2021Read More
June 14, 2021Read More
June 4, 2021Read More
June 2, 2021Read More
May 30, 2021Read More
May 13, 2021Read More
May 6, 2021Read More
April 26, 2021Read More
March 25, 2021Read More
March 16, 2021Read More