Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"
नियोगबाट प्राप्त हराएका राहदानी बुझ्न आउने सूचना
बिदेशमा हराएका निम्न राहदानी भेटिएको हुँदा राहदानी विभागमा सम्पर्क गर्नु होला : 1.रुपन्देहीका  मजाहरुद्दीन मुसलमान 2.चितवनकी सुनिता तामांग 3.भोजपुरकी सरस्वती तामांग
January 8, 2019Read More
सम्पत्ति विवरणको खाममा लेख्ने ढाँचा
Click here to download सम्पत्ति विवरणको खाममा लेख्ने ढाँचा
July 31, 2018Read More
सम्पत्ति विवरण फाराम
Click here to download सम्पत्ति विवरण फाराम
July 31, 2018Read More
Proactive Disclosure
Click here to download Proactive Disclosure
June 20, 2018Read More
June 20, 2018Read More