Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

जरुरी सूचना


हिजो विद्युतीय राहदानीको सफ्वेयरमा महत्वपूर्ण अपडेट गरिएको छ । हामीहरूले खोलेको बुकिङ्ग अनाधिकृत रुपमा अक्कुपाई गरी तुरुन्त बुकिङ्ग फुल हुने गरेको अवस्था थियो । यसको मुख्य कारण क्यान्सिल गरेको बुकिङ्गमा पुनः फाराम भर्न मिल्ने हुनाले त्यसो भएको हो । फेक नाम तथा कागजात राखेर फारम सब्मिट गर्ने र पछि विशेष गरी रात्रीको समयमा बुकिङ्ग क्यान्सिल गरी खाली हुने ठाउँमा अर्को वास्तविक फाराम भर्ने गरेको कारणले धेरै सेवाग्राहीले फाराम भर्न नै नपाउने भएको थियो । अब क्यान्सिल गरेको बुकिङ्गको ठाउँ खाली हुने छैन र पुनः प्रयोग हुन सक्दैन । साथै पहिले फाराम भरी सकेपछि मिति र समय बुक गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब मिति र समय छनौट गरी सकेपछि मात्र फाराम भर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा अनावश्यक रुपमा समय खर्च हुने छैन । कसैले बुकिङ्ग सम्बन्धमा कुनै किसिमको अनधिकृत काम गरेमा प्रणालीबाटै जाँच गरी तुरुन्त कानूनी कारवाही गर्न सकिनेछ । विभागले अब देखि सबै नियोग, जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरुलाई बुकिङ्ग फुल भएको अवस्था नराख्न अनुरोध गरेको छ । अनाधिकृत रुपमा विभागले खोलेको बुकिङ्ग अकुपाई गरी दुई महिना भन्दा माथि गएको थियो । हाल एक हप्ता भित्रै सीमित गरिएको छ । बुकिङ्ग अवधि एक हप्ता भित्रै सीमित हुनाले बुकिङ्ग भएको मितिलाई अगाडि सार्न सकिने छैन ।

राहदानी विभाग
२०७९।०३।०७