Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

जेद्दा, साउदी अरबबाट प्राप्त राहदानी बुझ्न आउने सम्बन्धमा सूचना


नेपाली कन्सुलेट जनरल – जेद्दा, साउदी अरबबाट मिति २०७५/११/२७ मा  प्राप्त भएको राहदानी बुझ्न निम्न राहदानी बाहकहरुले राहदानी विभागमा सम्पर्क गर्नु होला :
सि.न. राहदानी बाहकको नाम जिल्ला
बाबुराम नेपाली अर्घाखाँची
मान बहादुर नेपाली दैलेख
गंगाराम पण्डित धनुषा
अखलेस कुमार पण्डित धनुषा
मान बहादुर विश्वकर्मा धनकुटा