Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

परराष्ट्र सचिव श्री भरत राज पौड्यालज्यूबाट भएको राहदानी विभाग तथा कन्सूलर सेवा विभागको भ्रमण कार्यक्रमका केही तस्बिरहरु