Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

भक्तपुरमा आजदेखि दिन थालियो विद्युतीय राहदानी