Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

विद्युतीय राहदानीको सेवा शुरु भइ सकेका जिल्लाहरुः


विद्युतीय राहदानीको सेवा शुरु हुन बाँकी जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरु : प्रदेश न. १ – सबै जिल्लामा सेवा पुगेको । मधेश प्रदेश – सबै जिल्लामा सेवा पुगेको । गण्डकी प्रदेश – मनाङ, मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा सेवा पुगेको । लुम्बिनी प्रदेश – सबै जिल्लामा सेवा पुगेको । कर्णाली प्रदेश – सबै जिल्लामा सेवा पुगेको । सुदूरपश्चिम प्रदेश – सबै जिल्लामा सेवा पुगेको ।