Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

विद्युतीय राहदानी तथा राहदानी नवीकरण सम्बन्धी सूचना


यही २०७८ कार्तिक अन्तिम हप्ताबाट निकै सुरक्षित र भरपर्दो विद्युतीय राहदानी जारी हुने कार्य तालिका रहेको छ । हालको मेशिन रिडेबल राहदानीको म्याद सकिएमा यो चालकअनुमति पत्र जस्तै नवीकरण गर्न पर्दैन र कुनै थप दस्तुर पनि लाग्दैन । अत: निकट भविष्यमा विद्युतीय राहदानी जारी हुने हुँदा अत्यावश्यक नभइ बनाएर घरमा राख्नको लागि मात्र हालको मेशिन रिडेबल राहदानी नबनाउनु हुन अनुरोध छ ।