Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

६६ पृष्ठको राहदानी वितरण आजदेखि शुरु


राहदानी विभागले ६६ पृष्ठको राहदानी वितरण आजदेखि शुरु गरेको छ । महानिर्देशक श्री डोरनाथ अर्यालले पहिलो ६६ पृष्ठको राहदानी वितरण गर्दै ।