Our Moto: Quality, Transparency and Citizen-Friendly Service
Notice:
 TOTAL NUMBER OF e-PASSPORTS PRODUCED AS OF 31 JANUARY 2023 : 1,207,218
OFFICIAL WORKING HOURS :  SUN – THU (10 AM TO 5 PM ) , FRIDAY (10 AM TO 3 PM ) 
The person should not travel on lost, or stolen passport even if the lost passport is found. 
राहदानी विभागले २०७९ माघ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक महिनाको लागि प्रत्येक दिन १५०० का दरले अग्रिम अनलाइन आवेदन (Pre-enrollment) फाराम खोल्ने छ। प्रत्येक दिन एक महिनापछिको थप एक दिनका लागि आवेदन फाराम क्रमशः खोल्दै जाने। अनलाइन फाराम सिद्धिन लागेको देखिएमा पुनः एक महिनाका लागि फाराम खोल्ने र यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने छ। यसरी अग्रिम अनलाइन फाराम खोल्दा सेवाग्राहीले समयमा नै योजना गरी राहदानी सेवा लिने अपेक्षा गरिएको छ।
Appointment Opening Time for Department of Passports : 03:30 PM (During Office Days)

The First NS/ISO 9001:2015
Certified Government Organization of Nepal

Organizational Chart

About Us

Other Documents

Apply for ePassport
विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन
Read More
Online Payment
Welcome to Department of Passports payment portal
Read More
Application Form
Sample of online application form.
Read More