हाम्रो आदर्श : गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा
सूचना:
२५ अगष्ट २०२२ सम्म उत्पादन भएको विधुतीय राहदानीको कुल संख्या : ६१८,४९२ 
आधिकारिक काम गर्ने समय: सूर्य - बिहीबार (10 AM देखि 5 PM), शुक्रबार (10 AM देखि 3 PM)
राहदानी चोरी भएर ,हराएर, वा नासिएर नयाँ राहदानी बनाउनेले पहिलेको राहदानी फेला परेमा पनि त्यसबाट यात्रा गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो राहदानीबाट यात्रा गरेको पाईएमा कारबाही समेत हुन सक्नेछ । 

पहिलो NS/ISO 9001:2015
नेपाल सरकारको प्रमाणित संस्था

प्रेस विमोचन

नेपाल राहदानी विभाग
September 01, 2022

प्रेस विमोचन

Today, the Honorable Minister of Foreign Affairs Dr. Narayan Khadka inaugurated the passport museum. The department had decided to establish a passport museum on June 8 last year. At present, various types of passports have been collected in the passport museum till Vikram Samvat 1957. In addition, arrangements have been made to view using kiosk machines through electronic means. This is the first museum in Nepal built using this type of technology.

About 300 passports and various documents have been collected including sample passports written on one-page Nepali paper. The Department of Archaeology, National Museum Camp and National Archives assisted in the technical aspects of the Passport Museum and in collecting old passports. The passport department will soon make an arrangement that can be viewed through the department's website. The department has been requesting to provide passports or documents suitable for keeping in the passport museum.

साझा गर्नुहोस्::